• slide
  • slide
  • slide

Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs 2023

TERUG NAAR AGENDA

Nieuwe ecosystemen van samenwerking; adaptief, digitaal en kansrijk onderwijs

05 juni 2023

Hotel New York

Maatschappelijk opdracht én interne bedrijfsopgave

Terwijl de Nederlandse samenleving voor een veelvoud aan maatschappelijke opgaven staat, van vergrijzing, zorg, onderwijs en de woningmarkt tot de energietransitie, lijkt er één gemene deler: een urgent en structureel tekort aan (vak)mensen. In combinatie met de ‘platformisering’ van de economie en een arbeidsmarkt die dynamischer is dan ooit – met naast enorme tekorten ook toekomstige beroepen die we vandaag de dag nog niet eens kennen – is het belang van kwalitatief én adaptief beroepsonderwijs groter dan ooit. En daarmee ook de opgave. Want, niet alleen het onderwijsaanbod, óók de onderwijsorganisatie, transformeert naar flexibele, kansrijke en (deels) digitale leeromgevingen, aansluitend bij de leefwereld van de mbo-student. Én docent! Én arbeidsmarkt.

 

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

 

Vanuit de ambitie om de veranderende paradigma’s binnen het onderwijs te verkennen, initieert CACI i.s.m. Blommestein Groep de Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs. Een kleinschalig en inhoudelijk denktankdiner waarbij een select gezelschap van bestuurders, professionals en onderwijspioniers - samen met zgn ‘denkkracht van buiten’ - in gesprek gaat over het strategische instrumentarium achter de transformatie van het beroepsonderwijs.

GESPREKSPARTNERS

Laurent de Vries

Voorzitter College van Bestuur
Summa College

Marc van der Meer

Bijzonder Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt
Tilburg University

Hans Maas

Lid College van Bestuur
GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM

Hans Schutte

Voorzitter College van Bestuur
ROC Mondriaan

Willem de Potter

Voorzitter College van Bestuur
Hoornbeeck College

Bart Karstens

Senior onderzoeker Digitale Samenleving
Rathenau Instituut

Susanne Zuurendonk

Directeur
CACI BV

John Boom

Salesmanager mbo
CACI BV

Annemarie Moons

Voorzitter College van Bestuur
Yuverta

Oege de Jong

Lid College van Bestuur en Bestuurslid, MBO Raad
mboRijnland

Gaby Allard

Lid Raad van Bestuur
Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland

Albert Plugge

Associate Director
KPMG Advisory N.V.

ORGANISATIE

Het Denktankdiner is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Hotel New York

Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Telefoon 010-439 05 00

www.hotelnewyork.nl

 

Over CACI

CACI is hét centrum voor ICT met kennis en jarenlange ervaring op het gebied van studentinformatie in het hoger onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs. Met ruim negentig gepassioneerde, hoogopgeleide collega’s is CACI een full-service ICT-organisatie die met het vlaggenschip OSIRIS een sterke positie heeft in de markt. We zijn er trots op dat ons Student-Informatiesysteem (SIS) door meer dan de helft van de wo- en hbo-instellingen in Nederland wordt gebruikt. Ook groeit het aantal instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), waarmee we een langdurige relatie opbouwen.

 

Meer informatie over de Transformatie Dialogen?

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.