• slide
  • slide
  • slide
  • slide
TERUG

DINERDEBAT

TERUGBLIK

Verbinden van zorg met de leefwereld van de cliënt

19 september 2018

Krapte op de arbeidsmarkt, adoptie van technologische innovaties en oplopende zorgkosten waren de rode draden van het Actualiteitendiner Langdurige Zorg, dat op 19 september 2018 werd gehouden in kasteel Montfoort. Het Actualiteitendiner is een initiatief van Arjo en de Blommestein Groep.

 

Fundamenten voor regie, zeggenschap en maatwerk

Het actualiteitendiner bracht een bijzondere mix van stakeholders in de langdurige zorg - variërend van bestuurders, professionals, cliëntvertegenwoordigers, zorgondernemers, wetenschap en industrie - bij elkaar. In een kleinschalig en zeer interactief dinerdebat verkenden de deelnemers de randvoorwaarden voor het verbinden van het zorgaanbod met de leefwereld van de cliënt.

Lees wat er gezegd is tijdens het Actualiteitendiner Langdurige Zorg in het verslag

 

GESPREKSPARTNERS

Lieke van Kerkhoven

Business Development Manager
Floow2

Jacqueline Joppe

Voorzitter Raad van Bestuur
Zorggroep Elde Maasduinen

Gineke Munting

Zorgondernemer
VSPG

Charles Laurey

Voorzitter Raad van Bestuur
ZuidZorg

Peter Bosselaar

Voorzitter Raad van Bestuur
Atlant

Wilma de Jong

Voorzitter Raad van Bestuur
BrabantZorg

Marcel Duvigneau

Voorzitter Raad van Bestuur
Zorgcombinatie Marga Klompé

Thijs Melchior

Coördinerend Specialistisch Senior Inspecteur
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

Angela Kuipers

Sales & Marketing Director Nederland
Arjo

Wouter van Soest

Directeur
Actiz

Marianne Pelk

Zorgondernemer
Vivent het Andere Wonen

Orianda Raijmakers

Salesmanager
Arjo

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Terugblikkend op een inspirerende dialoog

Het Actualiteitendiner Langdurige Zorg is zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek. Onderstaand treft u een impressie in beeld.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

“Als bestuurder kun je het niet meer alleen, dat is evident. Je moet samenwerken met medewerkers, cliënten en met je partners in de regio. De netwerkgedachte is steeds sterker aanwezig.”

Charles Laurey, voorzitter raad van bestuur ZuidZorg

RECENSIES

DEELNEMERS

Peter Bosselaar

Voorzitter Raad van Bestuur
Atlant

"Ik heb de bijeenkomst als waardevol ervaren. Zoals ook in mijn regio, blijkt dat het samen bespreken van problemen en werken aan oplossingen krachtiger is dan alleen de toekomst in gaan: waarom moeilijk doen, als het samen kan!"

Thijs Melchior

Coördinerend Specialistisch Senior Inspecteur
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

"Een waardevolle ontmoeting tussen verschillende stakeholders."

Marianne Pelk

Zorgondernemer
Vivent het Andere Wonen

"Het was een inspirerende avond, waar wederom blijkt dat er zeer betrokken bestuurders en andere vertegenwoordigers in de zorg werken. Vaak wordt men gehinderd door regelgeving, echter vanuit een goede visie en vanaf de werkvloer worden zeer goede en innoverende dingen gedaan. Tijdens een dergelijke avond kan men elkaar inspireren en motiveren om de juiste zaken in gang te blijven zetten."

Gineke Munting

Zorgondernemer
VSPG

"Ik vond het een eer om uitgenodigd te worden mee te doen aan het diner waar mensen uit de top van de zorg discussiëren over de gang van zaken. Ik was aangenaam verrast dat er zoveel initiatieven al zijn ontwikkeld en worden uitgerold, wat ik nog mis is de transparantie en de verbinding nederlandbreed. Als we dat kunnen bewerkstelligen gaan we echt 'de kar samen trekken'."

Wilma de Jong

Voorzitter Raad van Bestuur
BrabantZorg

"Ik heb het actualiteitendiner als heel inspirerend ervaren. Inspirerend om collega’s te treffen die ervaringen delen die mij weer inspireren zoals in de regio gezamenlijk opleiden en anders organiseren van spoedzorg. Ook inspirerend om te horen dat velen, met mij, denken dat we het maatschappelijk debat moeten voeren omdat zo doorgaan met ouderenzorg voor de toekomst niet houdbaar is. Dat sterkt mij om dit op iedere tafel naar voren te brengen. Kortom: een geslaagde bijeenkomst."

Charles Laurey

Voorzitter Raad van Bestuur
ZuidZorg

"Het was een goede avond. Een voorzitter met goede vragen en samenvattingen. Een goede mix in het gezelschap van bestuurders, ondernemers en inspectie. Een verzorgde maaltijd en weer bevestiging van beelden over de zorg maar ook nieuwe inzichten rondom de verbetering in de zorg aan mensen. Voor herhaling vatbaar. Het ging ergens over!"

Lieke van Kerkhoven

Business Development Manager
Floow2

"Ik vond het erg interessant om mee te maken als ‘buitenstaander’. Complimenten ook voor de voorzitter, die toch een levendige en prikkelende discussie op gang wist te krijgen én het tijdschema aan wist te houden. Het concept van een ronde tafel is echt mooi om op gelijkwaardig niveau van gedachten te wisselen."

volgende editie

ACTUALITEITENDINER LANGDURIGE ZORG 

2019

Het Actualiteitendiner zal ingaan op de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg. Met daarbij niet alleen aandacht voor cliënt-gedreven zorgmodellen maar ook de verschuiving van de systeemwereld van de zorg naar de leefwereld van de cliënt en wat dit betekent voor de organisatie, samenwerking, werkgeverschap en de veranderende rol van de zorgverlener. 

 

“We moeten de langdurige zorg echt anders inrichten, anders is het niet meer houdbaar.”

Wilma de Jong, voorzitter raad van bestuur Brabant Zorg