• slide
  • slide
  • slide
TERUG

DINERDEBAT

TERUGBLIK

Cliënt-gedreven zorg voorbij de grenzen van de arbeidsmarkt

23 september 2019

De langdurige zorg ziet zich gesteld voor grote uitdagingen en lost die alleen maar op door echt anders naar de zorg te kijken. Dat is een conclusie van de Prinsjesdagbeschouwing Langdurige Zorg, op 23 september 2019 in hotel New York in Rotterdam. De Prinsjesdagbeschouwing werd georganiseerd in samenwerking met Arjo.

 

“We moeten echt anders naar de zorg kijken”

Het potentieel voor het verbinden van zorgtechnologie met de menselijke maat in zorg is veelbelovend, maar ook complex. Want zorgtechnologie omvat veel meer dan de hype rondom zorgrobots, virtual reality en artifical intelligence. Zorgtechnologie gaat ook over het slimmer benutten van bestaande gegevens om zorgprocessen te verbeteren en kwaliteit te verbeteren. Wat vraagt deze beweging van zorginstellingen, van zorgprocessen en vooral van de medewerkers én cliënten? Lees de Management Summary van de Prinsjesdagbeschouwing Langdurige Zorg via onderstaande link.

 

Lees hier de Ma​​​​​​​nagement Summary van de Prinsjesdagbeschouwing Langdurige Zorg 2019 

 

GESPREKSPARTNERS

Laurent de Vries

Voorzitter College van Bestuur
Summa College

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Christine Aberson

CNIO en Voorzitter VAR
Noordwest Ziekenhuisgroep

Joost van Hoof

Lector Urban Ageing - Professor of Urban Ageing
De Haagse Hogeschool

Gijsbert van Herk

Voorzitter Raad van Bestuur
Stichting Humanitas

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

Hans-Peter Brunner-la Rocca

Cardioloog
Maastricht UMC+

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep

Angela Kuipers

Sales & Marketing Director Nederland
Arjo

Paula Nelissen

Voorzitter Raad van Bestuur
Treant Zorggroep

Greet Prins

Voorzitter Raad van Bestuur
Kamer van Koophandel

Orianda Raijmakers

Salesmanager
Arjo

Marijke Megens

Lid Raad van Bestuur
Thebe

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

 

Terugblikkend op een inspirerende Prinsjesdagbeschouwing

De Prinsjesdagbeschouwing is zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet en vindt plaats rondom Prinsjesdag. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek. Onderstaand treft u een impressie in beeld.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

“Laten we in de ouderenzorg geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven aan de dagen.”

Arjan Bandel, Lid Raad van Bestuur, Laurens

RECENSIES

DEELNEMERS

Hans-Peter Brunner-la Rocca

Cardioloog
Maastricht UMC+

"Het samenbrengen van verschillende spelers over dit onderwerp heeft wel tot een boeiende discussie geleid welke nieuwe inzichten en met name meer begrip voor de uitdagingen die er liggen, oplevert. Uitdagingen in de zorg zijn niet op te lossen als er geen goede samenwerking is tussen de betrokkenen. Dit gebuurt helaas te weinig. Discussies zoals deze helpen wel om de basis voor deze noodzakelijke samenwerking te leggen."

Paula Nelissen

Voorzitter Raad van Bestuur
Treant Zorggroep

"Het was mijns inziens een inspirerende bespiegeling over de toekomst van de langdurige zorg die meer de-medicalisering, preventie en opleiding in zijn algemeenheid noodzaakt om ons land gezonder te maken. Als we veel meer kijken naar wat de cliënten nodig hebben en het stelsel daarop zouden kunnen aanpassen, dan is mijn stelling dat we met minder zorg en minder zorgmedewerkers toe kunnen. Maar dan moeten we dat wel durven én doen!”

Christine Aberson

CNIO en Voorzitter VAR
Noordwest Ziekenhuisgroep

"Het was een zeer genoeglijke avond! Met name kwam dat door de verbinding met elkaar en de herkenbaarheid van de problemen waar we tegen aan lopen maar gaf ook nieuwe inzichten. De verbinding met de langdurige zorg en de ziekenhuiszorg was verrassend in de zin van dat we tegen dezelfde dingen aanlopen i.e. de medicaliserende attitude in een tijd van vergrijzing en toename van chronisch zieken. De aannames die we hebben t.a.v. adoptie van techniek werden ontkracht door een paar mooie voorbeelden. De verpleegkundig specialist gaat een belangrijke rol spelen in het snijvlak tussen de care en de cure en een enorme bijdrage leveren in de langdurige zorg. De silo’s moeten omver tussen de ziekenhuizen en de VVT!"

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

"Waardevolle avond met frisse inzichten over de toekomst van de langdurige zorg. Leuk om in een mooie ambiance met een divers gezelschap knelpunten, ideeën en oplossingen uit te wisselen. De troonrede van de koning bood helaas weinig aanknopingspunten, maar onze eigen troonrede aan tafel des temeer! Ging er met energie naartoe en kwam er met meer energie vandaan."

Gijsbert van Herk

Voorzitter Raad van Bestuur
Stichting Humanitas

"Mooie veilige setting om met gelijkgestemden eens de tijd nemen te beschouwen en elkaar te inspireren. Maar ook tegen te spreken. Moedig voorwaarts."

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep

“Over een actueel thema fundamenteel andere zienswijzen creëren over de langdurige zorg is met de Prinsjesdagbeschouwing goed tot stand gekomen. Vanuit verschillende perspectieven is de dialoog hierover uiterst waardevol en inspirerend om je eigen opgaven en vergezichten te vormen. Een onderscheidende ontmoeting van mensen, inzichten en voorbeelden! Het verruimt mijn horizon!”

volgende editie

PRINSJESDAGBESCHOUWING
LANGDURIGE ZORG 2020

21 SEPTEMBER 2020

De Prinsjesdagbeschouwing gaat in op de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg. Met daarbij niet alleen aandacht voor cliënt-gedreven zorgmodellen maar ook de verschuiving van de systeemwereld van de zorg naar de leefwereld van de cliënt en wat dit betekent voor de organisatie, samenwerking, werkgeverschap en de veranderende rol van de zorgverlener.