• slide
  • slide
  • slide
TERUG

CONFERENTIES

TERUGBLIK

Strategische Conferentie 'Samen'

10 oktober 2018

Vanuit de ambitie om met nieuw elan naar het organiseren van samenwerking te kijken, initieert de Gebruikersvereniging Centric de 6e editie van de Strategische Conferentie, met als hoofdthema ‘Samen’. In een sterk inhoudelijk en interactief programma gaan we met elkaar in gesprek over het bundelen van krachten op weg naar een toegankelijke en responsieve overheid. Met aandacht voor de actuele bestuurlijke realiteit maar ook met een doorkijk naar de toekomst.

 

Nieuw elan: organiseren van samenwerking

Zo’n vijftig genodigden uit overheid en bedrijfsleven kwamen op 10 oktober 2018 in Utrecht bij elkaar in de moderne omgeving van het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. ‘Samen’ was het thema van deze Strategische Conferentie van de Gebruikersvereniging Centric, georganiseerd in samenwerking met Centric. Samen in de zin van samen met gemeenten en andere overheden, zoals uitvoeringsorganisaties, èn markt bouwen aan de digitalisering van de overheid.

Lees wat er gezegd is over de Strategische Conferentie in het e-magazine 

 

DEELNEMERS

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Ron Bartels

Verandermanager Software Product Management
Centric

Ronald Mons

CIO
Bureau Drechtsteden

Dieneke Schouten

Directeur Operations Centric Public Sector Solutions
Centric

Frank van de Leur

Hoofd ICT
Gemeente Oss

Robin Paalvast

Wethouder
Gemeente Zoetermeer

Gert-Jan Brouwer

Manager bedrijfsinformatie en interne service
Gemeente Leusden

Peter Stoffelen

Directeur
Belastingsamenwerking West-Brabant

Wouter de Haan

kwartiermaker-directeur
Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Henri van Ulsen

Senior medewerker informatiemanagement
Gemeente Lelystad

Meta van der Schoot

Secretaresse
GV Centric

Richan Postmus

Strategisch manager Informatiemanagement, ICT en Facilitaire zaken
Bedrijfsvoeringorganisatie West-Betuwe

Wout van Hamburg

Directieadviseur
Centric

Patrick van Domburg

Burgemeester
Gemeente Ijsselstein

Rob van Straaten

Hoofd Werk en Inkomen
Gemeente Enschede

Ruud de Vries

Adviseur en ambassadeur voor de gemeentelijke overheid
Bureau Digicommissaris

Raymond Alexander

Plaatsvervangend CIO
Gemeente 's-Hertogenbosch

Mary Scholtus

Directeur
Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)

Henk Verbunt

Algemeen Directeur
DDFK-gemeenten

René Hoogendoorn

A-adviseur BAR-Organisatie en Statutair secretaris GV Centric
Gemeente Ridderkerk

Nathan Ducastel

Directeur Beleid Informatiesamenleving
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Marije Klink

MT-lid Backoffice & Bedrijfsvoering & Ontwikkeling
Sociale Dienst Drechtsteden

Frank de Goede

CEO
SIMgroep

Mark Bressers

Directeur - Bestuurder
Nederlandse Emissieautoriteit

Remco Schilderinck

Gemeente Almere

Paul Kalisvaart

Directeur a.i.
ISHW

Jan Fraanje

Directeur
Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

Ruud Leether

Legal Counsel Bedrijfsvoering
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Arend van Beek

Voorzitter
VIAG

Jitze Bakker

Strategisch Adviseur
Gemeente Almere

Robin Heij

Directeur
SVHW

Alain Mahieu

Programma Manager Business Development
Centric

Karel Kinders

Commercieel Directeur Centric Public Sector Solutions
Centric

Toon Gerbrands

Algemeen Directeur
PSV

Anita Potters

Informatiearchitect
Equalit

Gert-Willem van Weel

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, 1e loco secretaris Grave, plv directeur
Werkorganisatie Cuijck, Grave, Mill

Karin Groenendijk

Business Unit Manager Sociaal Domein
Centric

Peter Ruijters

Senior Business Developer
Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Ad van Dijck

Partner en Directeur
Telengy

Rhodia Maas

Directeur -Generaal IND
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Michaël Geerlings

afdelingshoofd Informatie Technologie
Gemeente Tilburg

Herke Elbers

Gemeentesecretaris
Gemeente Amersfoort

Wendy Bruysters

Programmamanager Nieuw fundament
Gemeente Oss

Jolanda van Dalen

Business Unit Manager Leefomgeving & Zaken
Centric

Anneloes Heetebrij

Senior Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein
Gemeente Almere

Maarten Hillenaar

Directeur Centric Public Sector Solutions
Centric

Johannes van Veen

Adviseur PBLQ en voormalig Hoofd Informatiebeleid VNG
PBLQ

Berny Oude Kempers

Strategisch Informatieadviseur CIO-office
Gemeente Eindhoven

Rick van Rooijen

Ambtelijk secretaris
GV Centric

Jacko Kuppens

wnd Sectorhoofd Informatisering en Beheer (I&B)
Gemeente Eindhoven

Ferdi van Engelen

Adviseur
I-Interim Rijk

Remco Verschoor

Programmadirecteur Industriële Automatisering
Rijkswaterstaat Utrecht

COMMON GROUND IN HET ORGANISEREN VAN SAMENWERKING

EEN IMPRESSIE IN BEELD

Terugblikkend op een inspirerende ontmoeting
De Strategische Conferentie is een jaarlijks ontmoetingsplatform, georganiseerd door de Gebruikersvereniging Centric in co-productie met Centric. Deze jaarlijkse bijeenkomst bestaat uit een uitgebreid inhoudelijk programma, afgewisseld met informele contactmomenten. Hieronder treft u een sfeerimpressie aan.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Strategische Conferentie 'Samen'

Common Ground in het organiseren van samenwerking

RECENSIES

DEELNEMERS

Henk Verbunt

Algemeen Directeur
DDFK-gemeenten

“In de prachtige, inspirerende omgeving van het LEF Future Center van Rijkswaterstaat was er goede gelegenheid om op een verfrissende manier over actuele ICT onderwerpen met elkaar te spreken. Ik was ook onder de indruk van de inhoudelijke kwaliteit van de workshop waar ik aan kon deelnemen en de dag heeft me goede contacten en relevante inspiratie opgeleverd. Overigens nog een pluim voor de organisatie: alles was perfect geregeld!”

René Hoogendoorn

A-adviseur BAR-Organisatie en Statutair secretaris GV Centric
Gemeente Ridderkerk

De strategische conferentie was ook dit jaar weer inhoudelijk van een hoog kwaliteitsniveau.

Mary Scholtus

Directeur
Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)

De bijeenkomst van 10 oktober jl. was bijzonder door de inspirerende omgeving en de zeer verzorgde aankleding. En bovenal waardevol door de sprekers tijdens het plenaire deel, die ook echt meerwaarde leverden op de diverse onderwerpen, aangevuld met zeer interessante discussies in kleiner verband. De strategische conferentie had een informeel karakter met een goed inhoudelijk niveau, zowel qua deelnemers als sprekers.

volgende editie

Strategische Conferentie 2019

In 2019 initieert de Gebruikersvereniging Centric in co-productie met Centric een nieuwe editie van de Strategische Conferentie; een jaarlijks ontmoetingsplatform bestaande uit een uitgebreid inhoudelijk programma, afgewisseld met informele contactmomenten, exclusief ontwikkeld voor genodigden uit overheid en bedrijfsleven. Naast bestuurskracht brengen we ook 'denkkracht van buiten' in: ervaringsdeskundigen uit andere sectoren die verrassende parallellen leggen naar de uitvoering van publieke taken.

 

Houd de website in de gaten voor de Strategische Conferentie 2019!