conferenties

Conferentie met Impact

Wij organiseren uw congres op maat!

Een conferentie als middel om debat en dialoog te organiseren rondom actuele en toekomstgerichte thema’s. Vanuit een hooggespecialiseerde projectorganisatie, uitgebreid bestuurdersnetwerk met vertakkingen binnen alle lagen van de publieke en private sector, en een sterk inhoudelijke expertise, brengen wij beslissers en beinvloeders bij elkaar. 

 

 

Waarom?

Blommestein Groep vertaalt en agendeert uw organisatieambities in een inhoudelijk ontmoetingsconcept dat de belevingswereld van bestuurders, beslissers en beïnvloeders raakt.

Wat zou een congres voor uw organisatie kunnen betekenen? 

 

I   Verspreiden van kennis en goede voorbeelden 

U bent betrokken bij een interessant kennisinitiatief en u wenst dit initiatief te verbinden met andere initiatieven of bijvoorbeeld een landelijke bekendheid te geven.

 

II   Stakeholder management

In het verlengde van uw MVO beleid wenst uw organisatie zich actief te verbinden met haar (directe) omgeving: de stakeholders. U zoekt een interessant netwerk dan wel een interessant ontmoetingsconcept om met uw stakeholders op duurzame wijze te communiceren.

 

III   Thougth leadership 

Uw organisatie loopt voorop in de ontwikkelingen in uw markt. Of het nu gaat om nieuwe producten, diensten of werkprocessen, u wenst zich als organisatie ook als zodanig in de markt te profileren. Een congres biedt u hiervoor een interessant platform. 

Wat?

Een conferentie of congres gaat uit van een groepsgrootte vanaf circa 50 personen, uit één of meerdere sectoren, die in één of meerdere dagen of dagdelen, de vergezichten rondom een thema verkennen, eventueel voorafgegaan door kleinschalige voorbeschouwingen. 
 

I   Programma
Een programma moet informeren, enthousiasmeren en inspireren. Een congres leent zich bij uitstek voor een combinatie van plenaire en parallelle programmaonderdelen waardoor interactiviteit en betrokkenheid van de deelnemers worden geborgd. 
 

II   Persoonlijk
In de ontwikkeling van het congresprogramma wordt uitgegaan van de persoonlijke wensen van de deelnemers. Deelnemers worden op persoonlijke titel geïdentificeerd en uitgenodigd, op persoonlijke wijze 'voorgesproken' en hebben bij voorkeur een actieve rol tijdens het congres. 
 

III   Positionering
Rondom de positionering van het congres zal een maatwerk campagne worden ontwikkeld, een mix van off- en online activiteiten. 

Een impressie

de conferentie in beeld!

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

laat u inspireren

mogen we aan u voorstellen....

Conferentie

Tomorrow's Society

Van de bedoeling naar maatschappelijke impact

Datum:

15 juni 2022

In opdracht van:

EY

Communicatie concept:

Cross sectorale dialoog, bezoek aan museum uitmondend in publicatie

Thema:

Handelingsperspectieven voor executiekracht

Doelgroep

Directeuren en bestuurders van ministeries, zbo’s, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties.


"Ik vond het een mooie sessie met een mooi thema en met name de verdieping het meest interessant. Het was mooi dat met de tentoonstelling bekijken we op een andere manier in gesprek komen."

Paulina Snijders

Vicevoorzitter CvB, Tilburg University

CONFERENTIE

Bestuurdersdiscours 2018

De netwerksamenleving aan zet

Datum:

7 december 2018

In opdracht van:

Provincie Zuid-Holland & VZHG

Communicatie concept:

Eendaagse conferentie voor 150 deelnemers

Thema:

Centraal staat de dynamiek van relaties in de netwerksamenleving

Doelgroep

Beleidsmakers en beslissers met expertise en/of doorzettingsmacht op de thematiek van de conferentie. Bestuur, management en volksvertegenwoordiging met bovendien een substantiële vertegenwoordiging uit het maatschappelijk middenveld.


"Mijn algehele indruk was goed: het congres was zorgvuldig en duidelijk georganiseerd. Het programma was aansprekend en afwisselend. De locatie was prima."

Pim Meijer

Winnaar van de BZK-Battle of Concepts, adviseur Twynstra Gudde

Conferentie

Strategische Conferentie 2018

Common ground in het organiseren van samenwerking

Datum:

10 oktober 2018

In opdracht van:

GV Centric en Centric

Communicatie concept:

Jaarlijkse conferentie met break-outs, na afloop een E-magazine en artikelen op i-Bestuur.

Thema:

Bundelen van krachten op weg naar een responsieve overheid.

Doelgroep

Bestuurders, gemeentesecretarissen, informatiemanagers, wetenschappers en medewerkers van Centric.


“In de prachtige, inspirerende omgeving van het LEF Future Center van Rijkswaterstaat was er goede gelegenheid om op een verfrissende manier over actuele ICT onderwerpen met elkaar te spreken. Ik was ook onder de indruk van de inhoudelijke kwaliteit van de workshop waar ik aan kon deelnemen en de dag heeft me goede contacten en relevante inspiratie opgeleverd. Overigens nog een pluim voor de organisatie: alles was perfect geregeld!”

Henk Verbunt

Algemeen Directeur, DDFK-gemeenten

Conferentie

Bestuurders Conferentie

De Nieuwe Portefeuillehouder Financiën

Datum:

30 maart 2017

In opdracht van:

Provincie Zuid-Holland & VZHG

Communicatie concept:

Eendaagse conferentie voor 150 deelnemers

Thema:

Verkennen van de toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën.

Doelgroep

Portefeuillehouders financiën en financieel toezicht (wethouders en gedeputeerden)


"Dankzij de betrokkenheid en inzet van de Blommestein Groep hebben we in korte tijd een zeer succesvolle conferentie kunnen neerzetten."

Marije Hoogendoorn – Bruins Slot

Hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht, Provincie Zuid-Holland