studiereis

Studiereis met impact

Wij organiseren uw studiereis met aandacht

Met een select gezelschap een paar dagen er tussenuit, weg van de dagelijkse hectiek, kunnen uitzoomen en opladen, al dan niet in eigen land.
 

Een studiereis biedt focus, verdieping en netwerkmomenten.

Een studiereis biedt een extra dimensie ten opzichte van een conferentie. Het heeft een overnachtingsmoment, bezoekt meerdere locaties en wetenswaardigheden en biedt de mogelijkheid om je reisgenoten, de deelnemers van de studiereis, beter en op een andere manier te leren kennen. 

succesformule

Blommestein Groep heeft 7 jaar geleden het concept studiereis ontwikkeld vanuit de gedachte om een aantal dagen op een bijzondere plek in eigen land met een interessante groep mensen zich te buigen over belangrijke maatschappelijke thema's. Deze 'studiereis' is inmiddels een concept dat zich onderscheidt van de 'studiereis' in de reguliere zin van het woord. We maken gebruik van het zgn. 'buitenland in eigen land' en delen het programma zo in dat dit resulteert in een efficiente besteding van ieders tijd.

De studireis stelt u in staat op hoog niveau, gedurende meerdere dagen, met bestuurders uit een specifieke sector in gesprek te gaan. Het uitbouwen van executive relatienetwerken, het inhoudelijk kwalificeren van kansen en het ontginnen van new business wordt  hiermee ondersteund.

inhoudelijk podium

Bijdragen aan een nieuw gedachtengoed, nieuwe gesprekspartners leren kennen en geinspirerend naar huis gaan, je maakt als bestuurder niet zomaar de tijd vrij om een paar dagen ertussen uit te stappen. Een studiereis moet daarom aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen.

 

1.    Inspirerende groep mensen 

De  deelnemers 'maken' de studiereis. Daarom besteedt Blommestein Groep veel aandacht aan de samenstelling van de groep. Welke ervaring, expertise en nieuwe inzichten brengt men in en hoe verhoudt een ieder zich tot elkaar? We zoeken hierbij niet alleen de gelijkgezinden op maar gaan ook op zoek naar de tegenstellingen.

2.    Afstand nemen van de allerdaagse praktijk   

De setting waarin de studiereis plaatsvindt moet inspirerend zijn. Dit geldt voor de diversiteit van locaties, de samenstelling van de groep en de manier waarop een ieder persoonlijk betrokken kan zijn. Het programma biedt nieuwe stippen aan de horizon en laat je een paar dagen een andere wereld beleven. 

3.    Verrassende en onorthodoxe denkrichtingen     

De sector bijeen gedurende een paar dagen. Om nieuwe denkrichtingen in te brengen introduceren we gesprekspartners die een andere kijken op zaken hebben, al dan niet afkomstig uit een andere sector en/of werkzaam vanuit een andersoortige functie. De combinatie van deze gesprekspartners levert een verfrissende kijk op.

Een impressie

de studiereis in beeld

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

laat u inspireren

mogen we aan u voorstellen...

Studiereis

Maurick Offensief 2024

Solitair of Solidair?

Datum:

7-9 februari 2024

In opdracht van:

Eigen productie van Blommestein Groep

Communicatie concept:

Studiereis in eigen land met veel inhoudelijke gesprekken en inspiratie van buiten uitmondend in publicatie

Thema:

De logica van de wijk in de transitie naar een gemeenschapsmodel in het woonzorglandschap.

Doelgroep

Bestuurders werkzaam in het domein van wonen, zorg en welzijn.


“Het was een prachtig programma in een bijzonder goed gezelschap. Dank voor de goede zorgen en graag tot een volgende editie.”

Pieter Paul Slikker

Wethouder, Gemeente 's-Hertogenbosch

Inspiratie Entry

De eerste kunstmatige alvleesklier

Gezondheidszorg

Datum:

In opdracht van:

Communicatie concept:

Thema:

Doelgroep


“Ik heb diabetes type 1 en ik was het zat, ik wilde mijn probleem oplossen.”

Robin Knoops

Oprichter Inreda Diabetic

Studiereis

Maurick Offensief 2023

Alle Hens aan Dek: van individuele ambities naar een collectieve beweging

Datum:

15 t/m 17 februari 2023

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie.

Thema:

Transitie naar een welzijnsmodel met formele én informele zorg in sector-overstijgende allianties

Doelgroep

Bestuurders vanuit zorg, wonen, gemeenten, verzekeraars, investeerders en bedrijfsleven.


"Een geslaagde en inspirerende studiereis."

Jan-Kees van Wijnen

Raad van Bestuur, TanteLouise

Studiereis

Ingendael Discours 2022

Het nieuwe narratief!

Datum:

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie.

Thema:

Het nieuwe narratief!

Doelgroep

Zorgbestuurders, medisch specialisten, wetenschappers, verzekeraars en bestuurders vanuit bedrijfsleven en overheid.


"Een mooi mix van collega’s ontmoeten, inhoud en inspiratie in een ontspannen sfeer. Het dagdeel groene zorg was (toch weer) shockerend, confronterend en inspirerend en daarmee erg goed omdat het veel stof tot nadenken gaf om mee naar (zieken)huis te nemen."

Wendy Bosboom

Neuroloog en lid Raad van Bestuur, Ziekenhuis Rivierenland

Studiereis

Ingendael24

Platforms in de Zorg

Datum:

17 en 18 maart 2022

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

24-uurs bijeenkomst uitmondend in een publicatie en manifest

Thema:

Hoe krijgen we de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar in de zorg.

Doelgroep

Bestuurders van ziekenhuizen, verzekeraars, medisch specialisten, toezichthouders en de industrie.


Bij het Ingendael wordt stil gestaan bij actuele thema’s voor de toekomst van ons zorgstelsel. Door de wijze van organiseren is er veel ruimte voor onderlinge dialoog. Ik ben er van overtuigd dat we hiermee steeds een basis leggen om de zorg verder te verbeteren.

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur, Zorg en Zekerheid

Studiereis

Maurick Offensief 2021

Van medisch naar welzijnsmodel

Datum:

1 t/m 3 september 2021

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie.

Thema:

Een doorbraak creëren in het denken over de langdurige zorg, om te komen tot een ‘reset’ van het woonzorglandschap.

Doelgroep

Bestuurders vanuit zorg, wonen, gemeenten, verzekeraars, investeerders en toezichthouders.


"Ik kijk terug op een inspirerende bijeenkomst. Veel interessante deelnemers die ook voelbaar de bereidheid hebben om door te denken en anders te doen. En daar bovendien heldere conclusies voor hun eigen handelen aan verbinden."

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur, Aafje

Studiereis

Ingendael Discours 2021

De Ongemakkelijke Gesprekken

Datum:

25 t/m 27 augustus 2021

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie

Thema:

Ongemakkelijke gesprekken over het nieuwe perspectief op zorg.

Doelgroep

Ruim vijftig bestuurders van ziekenhuizen, verzekeraars, marktpartijen, koepels en andere partners in de zorg.


“Het Ingendael Discours waren voor mij waardevolle dagen. De aanpak met sprekers uit de groep zelf sprak mij zeer aan, geeft een heel andere dynamiek. Wat mij betreft heel geslaagd!”

Janneke Brink-Daamen

Voorzitter Raad van Bestuur, Tergooi

Studiereis

Ingendael Discours 2020

Reset van Zorg!

Datum:

27 t/m 29 augustus 2020

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie

Thema:

Reset van zorg - Corona als aanjager van digitalisering en veranderende waardeketens in de zorg?

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, bestuurders uit het bedrijfsleven en patiënt advocates


"Het Ingendael Discours blijft een inspirerende ontmoetingsplaats voor bestuurders in de zorg - en daarbuiten. Ook bij de tiende editie was het debat open en respectvol, met de blik ferm vooruit en gericht op concrete acties."

Pieter Hasekamp

Directeur, Centraal Planbureau

Studiereis

Ingendael Discours 2019

Something is burning! 

Datum:

28 t/m 30 augustus 2019

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen ondersteund met artikelen

Thema:

Something is burning!

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, bestuurders uit het bedrijfsleven en patiënt advocates


"Het Ingendaeldiscours is inmiddels een begrip. Het is jaarlijks een waardevolle bijeenkomst waarbij indringend gesproken wordt over actuele thema’s in de zorg. Door de inbreng van sprekers van buiten de sector en de reflecties van patiënten worden de deelnemers geïnspireerd om te werken aan een duurzame toekomst van de zorg."

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur, Zorg en Zekerheid