• slide
  • slide
  • slide

Strategische Conferentie 2018

TERUG NAAR AGENDA

Common ground in het organiseren van samenwerking

10 oktober 2018

LEF Future Center

Nieuw elan: organiseren van samenwerking
Vanuit de ambitie om met nieuw elan naar het organiseren van samenwerking te kijken, initieert de Gebruikersvereniging Centric de 4e editie van de Strategische Conferentie, met als hoofdthema ‘Samen’. In een sterk inhoudelijk en interactief programma gaat een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid met elkaar in gesprek over het bundelen van krachten op weg naar een toegankelijke en responsieve overheid. Met aandacht voor de actuele bestuurlijke realiteit maar ook met een doorkijk naar de toekomst. 
 

De maatschappelijke opgaven waar de overheid voor staat, worden steeds complexer en overstijgen de grenzen van gemeenten en overheidsinstellingen. Het stelt gemeenten voor de uitdaging om intensiever samen te werken met buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven én tegelijkertijd haar couleur locale en onderscheidend vermogen te bewaken. Een zoektocht naar ‘common ground’ en identiteit in samenwerking.
 

HIGHLIGHTS

‘Samen’: balans in identiteit en gemeenschappelijkheid 
Het vinden van de juiste balans in identiteit van je eigen organisatie én de gemeenschappelijkheid van maatschappelijke opgaven vraagt om een nieuwe invulling van het concept ‘samen’. Het vraagt om meer dan een focus op digitalisering en collectivisering alleen. Het begint met een gedeelde visie op het bundelen van ontwikkelingskrachten en de ambitie om vanuit de burger en niet vanuit overheidsloketten te werken.

De Strategische Conferentie is daarom niet zomaar een conferentie. De conferentie zet in op een evenwichtige mix van ingredienten die bijdragen aan een inspirerend en gedragen nieuw gedachtengoed. 

GESPREKSPARTNERS

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Ron Bartels

Verandermanager Software Product Management
Centric

Ronald Mons

CIO
Bureau Drechtsteden

Dieneke Schouten

Directeur Operations Centric Public Sector Solutions
Centric

Frank van de Leur

Hoofd ICT
Gemeente Oss

Robin Paalvast

Wethouder
Gemeente Zoetermeer

Gert-Jan Brouwer

Manager bedrijfsinformatie en interne service
Gemeente Leusden

Peter Stoffelen

Directeur
Belastingsamenwerking West-Brabant

Wouter de Haan

kwartiermaker-directeur
Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Henri van Ulsen

Senior medewerker informatiemanagement
Gemeente Lelystad

Meta van der Schoot

Secretaresse
GV Centric

Richan Postmus

Strategisch manager Informatiemanagement, ICT en Facilitaire zaken
Bedrijfsvoeringorganisatie West-Betuwe

Wout van Hamburg

Directieadviseur
Centric

Patrick van Domburg

Burgemeester
Gemeente Ijsselstein

Rob van Straaten

Hoofd Werk en Inkomen
Gemeente Enschede

Ruud de Vries

Adviseur en ambassadeur voor de gemeentelijke overheid
Bureau Digicommissaris

Raymond Alexander

Plaatsvervangend CIO
Gemeente 's-Hertogenbosch

Mary Scholtus

Directeur
Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)

Henk Verbunt

Algemeen Directeur
DDFK-gemeenten

René Hoogendoorn

A-adviseur BAR-Organisatie en Statutair secretaris GV Centric
Gemeente Ridderkerk

Nathan Ducastel

Directeur Beleid Informatiesamenleving
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Marije Klink

MT-lid Backoffice & Bedrijfsvoering & Ontwikkeling
Sociale Dienst Drechtsteden

Frank de Goede

CEO
SIMgroep

Mark Bressers

Waarnemend Directeur
Nederlandse Emissieautoriteit

Remco Schilderinck

Gemeente Almere

Paul Kalisvaart

Directeur a.i.
ISHW

Jan Fraanje

Directeur
Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

Ruud Leether

Legal Counsel Bedrijfsvoering
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Arend van Beek

Voorzitter
VIAG

Jitze Bakker

Strategisch Adviseur
Gemeente Almere

Robin Heij

Directeur
SVHW

Alain Mahieu

Programma Manager Business Development
Centric

Karel Kinders

Commercieel Directeur Centric Public Sector Solutions
Centric

Toon Gerbrands

Algemeen Directeur
PSV

Anita Potters

Informatiearchitect
Equalit

Gert-Willem van Weel

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, 1e loco secretaris Grave, plv directeur
Werkorganisatie Cuijck, Grave, Mill

Karin Groenendijk

Business Unit Manager Sociaal Domein
Centric

Peter Ruijters

Senior Business Developer
Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Ad van Dijck

Partner en Directeur
Telengy

Rhodia Maas

Directeur
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Michaël Geerlings

afdelingshoofd Informatie Technologie
Gemeente Tilburg

Herke Elbers

Gemeentesecretaris
Gemeente Amersfoort

Wendy Bruysters

Programmamanager Nieuw fundament
Gemeente Oss

Jolanda van Dalen

Business Unit Manager Leefomgeving & Zaken
Centric

Anneloes Heetebrij

Senior Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein
Gemeente Almere

Maarten Hillenaar

Directeur Centric Public Sector Solutions
Centric

Johannes van Veen

Adviseur PBLQ en voormalig Hoofd Informatiebeleid VNG
PBLQ

Berny Oude Kempers

Strategisch Informatieadviseur CIO-office
Gemeente Eindhoven

Rick van Rooijen

Ambtelijk secretaris
GV Centric

Jacko Kuppens

wnd Sectorhoofd Informatisering en Beheer (I&B)
Gemeente Eindhoven

Ferdi van Engelen

Adviseur
I-Interim Rijk

Remco Verschoor

Programmadirecteur Industriële Automatisering
Rijkswaterstaat Utrecht

ORGANISATIE

De Strategische Conferentie is een initiatief van:

Over Centric

Centric is een stabiele partner voor de lokale overheid. Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen. Samen met onze klanten creëren we duurzame oplossingen die bijdragen aan het behalen van hun doelstellingen. Ga naar www.centric.eu/overheid.

 

Locatie

LEF Future Centure

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Telefoon  088 - 797 19 00

Kijk op de website

Over GV Centric

De GV Centric is een onafhankelijke, betrokken organisatie voor, door en van Centric-klanten. Een sterke vereniging die gevormd wordt door zo’n 200 klantorganisaties en gericht is op kwaliteit en continuïteit. De GV Centric zet breed in op communicatie, interactie, kennisuitwisseling en samenwerking met leden en tussen leden onderling, waarbij de kwaliteit en continuïteit van de producten/diensten van Centric uitgangspunt zijn.


Meer informatie over de Strategische Conferentie 2018?

Centric heeft Blommestein Groep gevraagd te ondersteunen in de programma ontwikkeling en organsiatie van de conferentie. Voor vragen kunt contact opnemen met:

Programma: Lard Ortjens, lard@strategischeconferentie.nl

Organisatie: Babette Cuppé, babette@strategischeconferentie.nl

 

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.