DINERDEBAT

DINERDEBAT met impact

gesprekspartners op niveau in inhoudelijke setting

Dialoog aan tafel. Discussies vinden plaats in een intieme, besloten setting op een inspirerende locatie. Géén grote congreszaal, géén microfoons, géén applaus, maar wél een inspirerende dialoog tussen bestuurders omlijst met een amusediner. Het dinerdebat betrekt circa 15 personen in een informele, inspirerende en inhoudelijke dialoog. De dialoog is zo ingericht dat iedereen aan het woord komt. 

In gesprek met uw stakeholders

Het dinerdebat is inmiddels een beproefd concept van Blommestein Groep. De aanleiding kan divers zijn maar bottum line wordt het dinerdebat ingezet om de inhoudelijke dialoog te faciliteren tussen gesprekspartners op niveau die allen zijn geselecteerd op basis van hun kennis en expertise op het desbetreffende thema. 

Om de ontmoeting tussen stakeholders en u als opdrachtgever te stimuleren wordt ook vaak gekozen om een reeks van dinerdebatten te organiseren. Voordeel is dat er meerdere contactmomenten door het jaar heen zijn en dat de resultaten van de dinerdebatten met elkaar kunnen worden gedeeld. Een accumulatie van kennis en contacten die zal bijdragen aan een goede relatie. 

Resultaat

De redenen om een dinerdebat te organiseren kunnen divers zijn. Voor de dinerdebatten die Blommestein Groep organiseert is de aanleiding meestal onderstaande.

 

1.    Draagvlak voor verandering

Veranderen is lastig. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen wordt geinvesteerd in de dialoog tussen de stakeholders. Inzicht in elkaars belangen en drijfveren draagt bij aan draagvlak en hiermee de wil om te veranderen. 

 

2.    Positionering organisatie

Werken aan het thought leadership van een organisatie is een belangrijke aanleiding om met gesprekspartners op niveau thema's en dialogen te agenderen. 

 

3.    Contactstrategie

Het onderhouden van de juiste contacten, het aangaan van contacten op een hoger niveau, draagt bij aan het uitbouwen van bestaande en nieuwe (business) relaties. Het dinerdebat biedt een interessant podium en middel om dit te bewerkstelligen. 

Een impressie

het dinerdebat in beeld

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

laat u inspireren

mogen we aan u voorstellen...

Dinerdebat

Panorama van de Zorg

Zorg op afstand....en toch dichtbij

Datum:

16 mrt, 13 sept en 27 nov 2017

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Interactief platform rondom implementatie van innovaties, met meerdere expert meetings, e-Magazines en website.

Thema:

Nieuwe businessmodellen voor toekomstbestendige zorg, leiderschap in verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: op afstand en toch dichtbij.

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, patiënt advocates, wetenschap, industrie en start-ups


“Inmiddels al zo’n vijf jaar werken we als MSD intensief en plezierig samen met de Blommestein Groep."

Einte Elsinga

Associate director Health Insurance & Policy, MSD Nederland

Dinerdebat

Actualiteitendiners

De informatie-gedreven overheid

Datum:

8 juni, 30 augustus en 4 oktober 2017

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Reeks van 3 dinerdebatten plus rondvaart op de R'damse Maas. Opbrengsten via e-Magazines teruggegeven aan deelnemers.

Thema:

De informatie-gedreven overheid vertaald naar domeinen belastingen, sociale allianties en dienstverlening

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten


"De Blommestein Groep is voor mij een ideale business partner. Ze begrijpen heel goed wat de ontwikkelingen zijn in onze markt."

Silvia Thape

Communicatieadviseur, Centric Public Sector Solutions