DINERDEBAT

DINERDEBAT met impact

gesprekspartners op niveau in inhoudelijke setting

Dialoog aan tafel. Discussies vinden plaats in een intieme, besloten setting op een inspirerende locatie. Géén grote congreszaal, géén microfoons, géén applaus, maar wél een inspirerende dialoog tussen bestuurders omlijst met een amusediner. Het dinerdebat betrekt circa 15 personen in een informele, inspirerende en inhoudelijke dialoog. De dialoog is zo ingericht dat iedereen aan het woord komt. 

In gesprek met uw stakeholders

Het dinerdebat is inmiddels een beproefd concept van Blommestein Groep. De aanleiding kan divers zijn maar bottum line wordt het dinerdebat ingezet om de inhoudelijke dialoog te faciliteren tussen gesprekspartners op niveau die allen zijn geselecteerd op basis van hun kennis en expertise op het desbetreffende thema. 

Om de ontmoeting tussen stakeholders en u als opdrachtgever te stimuleren wordt ook vaak gekozen om een reeks van dinerdebatten te organiseren. Voordeel is dat er meerdere contactmomenten door het jaar heen zijn en dat de resultaten van de dinerdebatten met elkaar kunnen worden gedeeld. Een accumulatie van kennis en contacten die zal bijdragen aan een goede relatie. 

Resultaat

De redenen om een dinerdebat te organiseren kunnen divers zijn. Voor de dinerdebatten die Blommestein Groep organiseert is de aanleiding meestal onderstaande.

 

1.    Draagvlak voor verandering

Veranderen is lastig. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen wordt geinvesteerd in de dialoog tussen de stakeholders. Inzicht in elkaars belangen en drijfveren draagt bij aan draagvlak en hiermee de wil om te veranderen. 

 

2.    Positionering organisatie

Werken aan het thought leadership van een organisatie is een belangrijke aanleiding om met gesprekspartners op niveau thema's en dialogen te agenderen. 

 

3.    Contactstrategie

Het onderhouden van de juiste contacten, het aangaan van contacten op een hoger niveau, draagt bij aan het uitbouwen van bestaande en nieuwe (business) relaties. Het dinerdebat biedt een interessant podium en middel om dit te bewerkstelligen. 

Een impressie

het dinerdebat in beeld

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

laat u inspireren

mogen we aan u voorstellen...

Dinerdebat

Panorama van de Zorg 2023

Solidariteit tussen publieke voorzieningen?!

Datum:

13 juni 2023

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Over de (financiële) solidariteit tussen de gezondheidszorg en de bredere welvaartsagenda.

Doelgroep

Bijzonder gezelschap van bestuurders en professionals uit verschillende disciplines van de publieke en private sector.

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs 2023

Nieuwe ecosystemen van samenwerking; adaptief, digitaal en kansrijk onderwijs

Datum:

5 juni 2023

In opdracht van:

CACI

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Nieuwe ecosystemen van samenwerking: adaptief, digitaal en kansrijk onderwijs

Doelgroep

Bestuurders, docenten en kennisinstellingen uit het Beroepsonderwijs

Dinerdebat

Panorama van de Zorg 2022

HPV-vaccinatie in een veranderend zorglandschap

Datum:

31 oktober 2022

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Voorbode van het veranderende zorglandschap.

Doelgroep

Een bijzondere mix van stakeholders in de zorg.


“We willen graag dat alle jongeren meer komen te weten over HPV. Maar we kunnen dit als RIVM niet alleen.”

Jeanne-Marie Hament

Arts Maatschappij en Gezondheid en programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma, RIVM

Dinerdebat

Platforms van Waarde(n)

Platforms voor toegankelijke zorg!

Datum:

13 april 2022

In opdracht van:

ZorgDomein

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Innovatiekracht van digitale netwerkplatforms in de zorg

Doelgroep

Bestuurders, CIO's en specialisten van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, eerste lijn en denkkracht van buiten.


“Polderen is per definitie te traag voor de platformeconomie, alleen ondernemerschap helpt ons daar vooruit.”

Steven de Waal

Oprichter en voorzitter Public SPACE Foundation

Dinerdebat

Panorama van de Zorg 2022

Patiëntgedreven zorg in een hybride info-landschap

Datum:

25 april 2022

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Vormgeven van patiëntgedreven zorg - tegen de achtergrond van een veranderend en hybride informatielandschap.

Doelgroep

Een bijzondere mix van stakeholders in de zorg.


"Verrassend gezelschap en verfrissende inzichten tijdens Panorama van de zorg bijeenkomst door Blommestein Groep. Op zoek naar het gedeelde perspectief. Rijker door te delen, de kracht van het netwerk. Dank voor de uitnodiging en voor jullie bijdrage aan de beweging naar Passende Zorg."

Sjaak Wijma

Voorzitter Raad van Bestuur, Zorginstituut Nederland

Dinerdebat

Platforms van Waarde(n)

Digitale netwerk platforms in de zorg

Datum:

5 februari 2020

In opdracht van:

ZorgDomein

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Innovatiekracht van digitale netwerkplatforms in de zorg

Doelgroep

Bestuurders, CIO's en specialisten van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, eerste lijn en denkkracht van buiten.


Niemand weet hoe de zorg erover 10 jaar uit zal zien – maar dat er grote veranderingen aankomen is wel zeker. Dit gesprek helpt zeer om je eigen aannames en ideeën goed aan te scherpen.

Hans Schoo

Lid Raad van Bestuur, Rijnstate

Dinerdebat

Actualiteitendiner Sociale Allianties

Creëren van samenhang en maatwerk

Datum:

11 november 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Dinerdebat met publicatie

Thema:

Integrale dienstverlening in het sociaal domein en het spanningsveld tussen digitalisering, maatwerk en samenhang.

Doelgroep

Directeuren sociaal domein en bestuurders van gemeenten, overheid en sociale diensten en werkvoorzieningen.


"Een mooie verdieping over de uitdagingen in het sociaal domein."

Sander Rispens

Directeur Sociaal Domein, Gemeente Leeuwarden

Dinerdebat

Actualiteitendiner Omgevingswet

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan!

Datum:

4 november 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Kleinschalig dinerdebat met publicatie

Thema:

Over de implementatie van de nieuwe Omgevingswet: van het borgen van een integrale aanpak tot aan het balanceren tussen samenhang én maatwerk.

Doelgroep

Bestuurders, progammamanagers en directeuren van (lokale) overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven.


"Het Actualiteitendiner Omgevingswet bood in een inspirerende omgeving de mogelijkheid om met verschillende partijen van gedachten te wisselen over de uitdagingen van de Omgevingswet."

Ton de Gans

Wethouder, Zoeterwoude

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs

Naar een flexibel en studentgerichter aanbod! ​​​

Datum:

28 oktober 2019

In opdracht van:

CACI

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Transformatie Roadmap: anders kijken naar innovatie, flexibilisering én samenwerking

Doelgroep

Bestuurders, docenten en kennisinstellingen uit het Beroepsonderwijs


"De echte vraagstukken van beroepsonderwijs diepgaand, open, humoristisch, realistisch, scherp en vanuit een mooie diversiteit aan perspectieven benaderd!"

Peter van Mulkom

Voorzitter College van Bestuur, ROC Nijmegen

Dinerdebat

Prinsjesdagbeschouwing Langdurige Zorg

Cliënt-gedreven zorg voorbij de grenzen van de arbeidsmarkt

Datum:

23 september 2019

In opdracht van:

ARJO

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Cliënt-gedreven zorg voorbij de grenzen van de arbeidsmarkt

Doelgroep

Bestuurders uit de langdurige zorg, de zorgverzekeraar, overheid, ervaringsdeskundigen en denkkracht van buiten.


"Waardevolle avond met frisse inzichten over de toekomst van de langdurige zorg. Leuk om in een mooie ambiance met een divers gezelschap knelpunten, ideeën en oplossingen uit te wisselen."

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur, Laurens

Dinerdebat

Prinsjesdagbeschouwing Dienstverlening

De belofte van de Digitale Overheid

Datum:

17 september 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Kleinschalig dinerdebat met nieuwsbericht en management summary

Thema:

Dienstverlening bij Gemeenten

Doelgroep

Bestuurders en ambtenaren van gemeenten en denkkracht van buiten.


"Het was een mooie bijeenkomst omdat we in rust, vanuit verschillende invalshoeken, belangen en meningen, hebben kunnen praten over een thema dat iedereen raakt: ICT en dienstverlening."

Marcel Thaens

CIO van de Provincie Noord-Brabant

Dinerdebat

Actualiteitendiner HR

Transitie naar performance gedreven HR

Datum:

15 mei 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Kleinschalige ontmoeting op niveau met verslag als naslagwerk en artikel voor extern gebruik.

Thema:

Transitie naar performance gedreven HR: voorbij de analytics-hype naar strategische meerwaarde

Doelgroep

HR bestuurders en professionals.


"Ik vond het een leuk en open gesprek, goed georganiseerd, vakinhoudelijk en in een mooie setting. Prima bijeenkomst!"

Raymond van Hattem

Directeur HR, Prorail

DINERDEBAT

Actualiteitendiners 2018

DNA van de toekomstbestendige overheid

Datum:

28 mei, 5 september en 31 oktober 2018

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Reeks van 3 dinerdebatten in combinatie met een informeel netwerkonderdeel. Opbrengsten worden via e-Magazines teruggegeven aan deelnemers.

Thema:

Het DNA van de toekomstbestendige overheid vertaald naar de domeinen belastingen, sociale allianties en dienstverlening.

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten.


"Door de samenstelling van de aanwezigen, de opbouw van de onderwerpen en de informele ambiance heb ik het actualiteitendiner als verfrissend, inspirerend en diepgaand ervaren. Een waardevolle bijeenkomst!"

Siebren van der Berg

Manager Sociale Zaken, Gemeente Leeuwarden

Platforms van Waarde(n)

13 april 2022, Hotel New York in Rotterdam

Datum:

In opdracht van:

Communicatie concept:

Thema:

Doelgroep

Panorama van de Zorg 2022

25 april 2022, Hotel New York, Rotterdam

Datum:

In opdracht van:

Communicatie concept:

Thema:

Doelgroep

De Transformatie Dialogen

10 oktober 2022, Hotel New York, Rotterdam

Datum:

In opdracht van:

Communicatie concept:

Thema:

Doelgroep

Panorama van de Zorg 2022-2

31 oktober 2022, Hotel New York, Rotterdam

Datum:

In opdracht van:

Communicatie concept:

Thema:

Doelgroep

Dinerdebat

Actualiteitendiner Langdurige Zorg 2018

Verbinden van zorg met de leefwereld van de cliënt

Datum:

19 september 2018

In opdracht van:

Arjo

Communicatie concept:

Dinerdebat met impressie in woord en beeld.

Thema:

Toekomstbestendigheid van de langdurige zorg.

Doelgroep

Bestuurders uit de langdurige zorg, de zorgverzekeraar, overheid, ervaringsdeskundigen en denkkracht van buiten.


“Ik vind het goed om jullie hier te horen praten over ‘niet bang zijn maar doen’. Dat neem ik mee in de gesprekken die ik voer met jullie medewerkers, want daarin hoor ik nog te vaak ‘ja maar’.”

Orianda Raijmakers

Sales Manager, Arjo

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Onderwijs 2018

Digitale disruptie en internationalisering!

Datum:

4 september 2018

In opdracht van:

CACI

Communicatie concept:

Dinerdebat met impressie in woord en beeld.

Thema:

Digitale disruptie in het hoger en wetenschappelijk onderwijs

Doelgroep

Bestuurders en directeuren uit hoger en wetenschappelijk onderwijs.


"Een ontzettend goede bijeenkomst: het helpt me in mijn dagelijkse werk als voorzitter van De Haagse Hogeschool om met collega’s te sparren over de enorme veranderingen in de samenleving en de consequenties daarvan voor het onderwijs."

Leonard Geluk

Voorzitter College van Bestuur, De Haagse Hogeschool

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Finance 2018

Digitalisering en disruptie van de financiële waardeketen

 

Datum:

20 juni 2018

In opdracht van:

Info Support

Communicatie concept:

Dinerdebat ondersteund door aantekeningen in vorm van striptekening.

Thema:

Digitalisering en disruptie van de financiële waardeketen.

Doelgroep

Directeuren IT en CIO's van banken en verzekeraars.


"Samenstelling van het gezelschap, de onderwerpen, gespreksleiding en de setting waren top."

Gaston Aussems

Managing Director, Mollie Payments

Dinerdebat

Panorama van de Zorg

Zorg op afstand....en toch dichtbij

Datum:

16 mrt, 13 sept en 27 nov 2017

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Interactief platform rondom implementatie van innovaties, met meerdere expert meetings, e-Magazines en website.

Thema:

Nieuwe businessmodellen voor toekomstbestendige zorg, leiderschap in verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: op afstand en toch dichtbij.

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, patiënt advocates, wetenschap, industrie en start-ups


“Inmiddels al zo’n vijf jaar werken we als MSD intensief en plezierig samen met de Blommestein Groep."

Einte Elsinga

Associate director Health Insurance & Policy, MSD Nederland

Dinerdebat

Actualiteitendiners

De informatie-gedreven overheid

Datum:

8 juni, 30 augustus en 4 oktober 2017

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Reeks van 3 dinerdebatten plus rondvaart op de R'damse Maas. Opbrengsten via e-Magazines teruggegeven aan de deelnemers.

Thema:

De informatie-gedreven overheid vertaald naar domeinen belastingen, sociale allianties en dienstverlening

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten


"De Blommestein Groep is voor mij een ideale business partner. Ze begrijpen heel goed wat de ontwikkelingen zijn in onze markt."

Silvia Thape

Communicatieadviseur, Centric Public Sector Solutions

Panorama van de Zorg 2023

13 juni 2023, Hotel New York, Rotterdam

Datum:

In opdracht van:

Communicatie concept:

Thema:

Doelgroep