COMMUNICATIE

Onderscheidend in

taal en vorm

krachtige communicatie

we spreken de taal van uw doelgroep

Communicatie is alles wat we doen....

Communicatie is hoe we ons inleven in de wereld van de doelgroep van het congres, hoe we vervolgens hun ambities en uitdagingen verwoorden en tot slot hoe we hen prikkelen en verleiden om mee te doen aan het programma. 

Communicatie is hoe we op heldere wijze verwachtingen weten te managen in het organisatorische traject en kunnen inspelen op last minute gebeurtenissen.

Communicatie is hoe we de opbrengsten van het congres al dan niet in een breder gezelschap weten terug te geven en hiermee eventueel ook andere stakeholders weten te enthousiasmeren. 

 

COMMUNICATIE MET IMPACT

Het programma wordt opgesteld en afgestemd met de opdrachtgever. Parallel worden de belangrijkste gesprekspartners aan het programma toegevoegd in rollen van introducties, reflectie en deelnemend aan kleinschalige dialoogformats. Indien concept in termen van thema en gesprekspartners is goedgekeurd kan de werving beginnen. Parallel aan de programma- ontwikkeling wordt de huisstijl van de bijeenkomst ontwikkeld, passend bij de doelstelling en gewenste positionering van de bijeenkomst. Een huisstijl is belangrijk voor de herkenbaarheid van het congres, voorals als het congres voor meerdere jaren wordt ontwikkeld.

 

1.    We spreken de taal van uw doelgroep

Communicatie is hoe we ons inleven in de doelgroep van het congres, hoe we vervolgens hun ambities en uitdagingen verwoorden en tot slot hoe we hen prikkelen en verleiden om mee te doen aan het programma. 

 

2.    We brengen de opbrengsten onder de aandacht

Communicatie is hoe we de opbrengsten van het congres al dan niet in een breder gezelschap weten terug te geven en hiermee eventueel ook andere stakeholders weten te enthousiasmeren. 

 

3.    We managen de verwachtingen

Communicatie is hoe we op heldere wijze verwachtingen weten te managen in het organisatorische traject en kunnen inspelen op last minute gebeurtenissen.

 

4.    We geven context aan het onderwerp

We geven context aan het congres en laten hiermee de thematiek zien vanuit verschillende invalshoeken. belichten de thematiek breed voor alle stakeholders.

ALLE ingrediënten

komen bij ons samen

WAAROM BLOMMESTEIN GROEP?
  • Netwerk op C-level
  • Strategische en bestuurlijke thematiek
  • Ruim 25 jaar ervaring in congresontwikkeling
  • Inhouse studio: online en offline marketingkennis
  • Flexibel en gedreven team
WANNEER KUNNEN WE U ONTMOETEN?

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

  • Ontwikkeling van een onderscheidend en sterk congresprogramma?
  • Congresdeelnemers op juiste niveau?
  • Een strakke en vlekkeloze congresorganisatie? 

Stuurt u ons een bericht en we bespreken graag hoe we u van dienst kunnen zijn. 

Vereist
Vereist
Captcha Code

Disclaimer
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de door u aangevraagde informatie en voor eventuele vervolgopdrachten die hieruit mochten voortvloeien. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor het e-mailadres eugenie@blommesteingroep.nl

LATEN WE ELKAAR

ONTMOETEN

Eugénie Blommestein

Algemeen Directeur


Ruim 22 jaar ervaring in congressen en de ontwikkeling van nieuwe ontmoetingsconcepten. Kernwoorden: bevlogen, inlevend, creatief en resultaatgericht.

Lijfspreuk: “Elke grote verandering begint met een kleine stap".

Lard Ortjens

Programma Directeur


Ruim 20 jaar (inter)nationale ervaring in programma- en congresmanagement op bestuurlijk niveau binnen de publieke en private sector. Passie voor nieuws, sport, muziek en alles wat daar tussen zit. Altijd op zoek naar bijzondere mensen, verrassende verhalen en nieuwe formats.