Rendement

 

Duurzaam
Verbinden

meer Rendement

Gedreven op inhoud en denkend vanuit de klant van de klant

Rendement op uw investering, hoe vertaalt zich dit? Vanuit een bepaalde aanleiding bent u betrokken bij of geeft u opdracht tot het organiseren van een ontmoeting. Een ontmoeting die investeert in de relaties van uw organisatie, investeert in het verrijken van uw kennis en inzichten, investeert in het thought leadership van uw organisatie. 

Een congres of andere vorm van ontmoeting geeft invulling aan uw wensen. Maar staat niet op zichzelf en is nooit af. We hebben het hier over het bouwen aan de relatie met uw stakeholders, het verrijken van uw kennis. Het congres maakt onderdeel uit van een groter plan, een strategie waarin werkt aan uw persoonlijke danwel organisatiedoelen. 
 

Impact maken

Het rendement op uw bijeenkomst of uw deelname aan een bijeenkomst kent meerdere aspecten. We noemen er enkele om u een idee te geven. 

 

1.   Mensen in contact brengen met elkaar

Zijn de juiste mensen op het juiste niveau aanwezig? Gerelateerd aan uw wishlist is dit eenvoudig vast te stellen. Vervolgens zal het programma concept mede bepalend zijn in welke mate er sprake is geweest van nuttige interactie en dialoog. Om dit vast te stellen is een simpele evaluatie toereikend.

 

2.    Mensen informeren 

Zijn de juiste thema's over het voetlicht gekomen en hebben de deelnemers de gelegenheid gehad de informatie makkelijk tot zich te nemen. Was er sprake van verdieping in de zin dat de informatie kon worden bediscuseerd en kon worden geplaatst in een specifieke context? Om dit vast te stellen is een simplele evaluatie toereikend. 

 

3.    Gedragsverandering

Een gedragsverandering begint bij begrip voor de nieuwe situatie en de wil tot veranderen. Het tot stand brengen van een verandering gaat niet over één nacht ijs en zal zeker baat hebben bij herhaling. In het licht van deze doelstelling zal een bijeenkomst een repeterend karakter moeten hebben om te komen tot ander gedrag.

 

4.   Thought Leadership 

De positionering van uw organisatie is afhankelijk van het beeld dat uw stakeholders van u en organisatie hebben. Een onderscheidend congres kan hieraan zeker bijdragen maar staat niet op zichzelf. Een structurele aanpak met het oog op het initieren van innovatieve gesprekken zal hieraan bijdragen. 

 

 

ALLE ingrediënten

komen bij ons samen

WAAROM BLOMMESTEIN GROEP?
  • Netwerk op C-level
  • Strategische en bestuurlijke thematiek
  • Ruim 25 jaar ervaring in congresontwikkeling
  • Inhouse studio: online en offline marketingkennis
  • Flexibel en gedreven team
WANNEER KUNNEN WE U ONTMOETEN?

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

  • Ontwikkeling van een onderscheidend en sterk congresprogramma?
  • Congresdeelnemers op juiste niveau?
  • Een strakke en vlekkeloze congresorganisatie? 

Stuurt u ons een bericht en we bespreken graag hoe we u van dienst kunnen zijn. 

Vereist
Vereist
Captcha Code

Disclaimer
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de door u aangevraagde informatie en voor eventuele vervolgopdrachten die hieruit mochten voortvloeien. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor het e-mailadres eugenie@blommesteingroep.nl

LATEN WE ELKAAR

ONTMOETEN

Eugénie Blommestein

Algemeen Directeur


Ruim 22 jaar ervaring in congressen en de ontwikkeling van nieuwe ontmoetingsconcepten. Kernwoorden: bevlogen, inlevend, creatief en resultaatgericht.

Lijfspreuk: “Elke grote verandering begint met een kleine stap".

Lard Ortjens

Programma Directeur


Ruim 20 jaar (inter)nationale ervaring in programma- en congresmanagement op bestuurlijk niveau binnen de publieke en private sector. Passie voor nieuws, sport, muziek en alles wat daar tussen zit. Altijd op zoek naar bijzondere mensen, verrassende verhalen en nieuwe formats.