programma

Inspirerend en doeltreffend

een succesvol programma

Gedreven op inhoud met gesprekpartners op niveau

Het programma vormt het fundament van een succesvolle bijeenkomst. Het programma geeft invulling aan de mate waarin deelnemers geispireerd raken, nieuwe inzichten opdoen, kennis delen en in de gelegenheid worden gesteld met collega-deelnemers te netwerken. Het programma speelt zich af binnen een specifiek ontmoetingsformat, zoals een dinerdebat of een platformconferentie. De keuze voor het ontmoetingsformat of een combinatie van formats, is afhankelijk van uw doelstellingen en de context van uw vraag. Het voeren van de (inhoudelijke) dialoog staat bij alle ontmoetingsconcepten centraal. Graag zetten we onderstaand een aantal ontmoetingsformats op een rijtje.

 

 

Ontmoetingsformats

 

1.       Wandeldebat 

Geregisseerd ‘natuurlijk’. Een wandelgesprek in de natuur (ca 6 km). Een inspirerend betoog rondom een actuele kwestie vormt het vertrekpunt voor de wandeling. Er wordt gewandeld in twee blokken van elk een uur, met tussendoor een plenair groepsgesprek van een uur. Kruisbestuiving tussen verschillende sectoren, gecombineerd met bewegen in de natuur om de geest te verruimen en nieuwe ideeën op te doen, vormt de gedachte achter het wandeldebat. Een inspirerend en bijzonder (ochtend) programma voor 8 tot 12 personen.
 

2.       Dinerdebat 

Dialoog aan tafel, in intieme en besloten setting. Géén grote congreszaal, géén microfoons, géén applaus, maar wél een inspirerende dialoog  tussen 15 bestuurders omlijst met een amusediner. Het dinerdebat betrekt alle aanwezigen in een informele en inhoudelijke dialoog. Voorafgaand vindt met alle deelnemers een persoonlijke voorbereiding op de avond plaats.
 

3.       Studiereis

Een intensief meerdaags programma, met zo’n 30 thought leaders van binnen en buiten een specifieke sector. Over het strategisch instrumentarium op weg naar toekomstbestendigheid, met  boekbesprekingen, spiegelgesprekken, wake up calls en dinerdialogen maar ook met culturele, culinaire en sportieve hoogtepunten. 
 

4.       Congres

Het congres gaat uit van een groepgroote vanaf 50 deelnemers uit één of meerdere sectoren die in een middag/avond programma de vergezichten rondom een thema verkennen. Naast het plenaire programma kunnen meerdere formats worden ingezet. Een congres wordt al dan niet afgesloten met een informeel diner. In de werving van de deelnemers worden deelnemers op persoonlijke titel geïdentificeerd en uitgenodigd. Indien wenselijk kan dit worden uitgebreid met een bredere en gecombineerde off-en online campagne. 
 

5.       Platformconferentie

De platformconferentie verenigt alle stakeholders in een sector en/of rondom een thema. Een platformconferentie varieert in deelnemers tussen de 300 en 800 en biedt naast een inspirerend plenair programma tevens voldoende kleinschalige formats waarin deelnemers actief mee kunnen doen. In de werving wordt een combinatie van offline- en online instrumenten ingezet. De basis voor de online campagne wordt gevormd door een onderscheidende website. 

 

 

 

ALLE ingrediënten

komen bij ons samen

WAAROM BLOMMESTEIN GROEP?
  • Netwerk op C-level
  • Strategische en bestuurlijke thematiek
  • Ruim 25 jaar ervaring in congresontwikkeling
  • Inhouse studio: online en offline marketingkennis
  • Flexibel en gedreven team
WANNEER KUNNEN WE U ONTMOETEN?

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

  • Ontwikkeling van een onderscheidend en sterk congresprogramma?
  • Congresdeelnemers op juiste niveau?
  • Een strakke en vlekkeloze congresorganisatie? 

Stuurt u ons een bericht en we bespreken graag hoe we u van dienst kunnen zijn. 

Vereist
Vereist
Captcha Code

Disclaimer
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de door u aangevraagde informatie en voor eventuele vervolgopdrachten die hieruit mochten voortvloeien. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor het e-mailadres eugenie@blommesteingroep.nl

LATEN WE ELKAAR

ONTMOETEN

Eugénie Blommestein

Algemeen Directeur


Ruim 22 jaar ervaring in congressen en de ontwikkeling van nieuwe ontmoetingsconcepten. Kernwoorden: bevlogen, inlevend, creatief en resultaatgericht.

Lijfspreuk: “Elke grote verandering begint met een kleine stap".

Lard Ortjens

Programma Directeur


Ruim 20 jaar (inter)nationale ervaring in programma- en congresmanagement op bestuurlijk niveau binnen de publieke en private sector. Passie voor nieuws, sport, muziek en alles wat daar tussen zit. Altijd op zoek naar bijzondere mensen, verrassende verhalen en nieuwe formats.