• slide
  • slide


Actualiteiten
dinerS

2018

TERUG NAAR AGENDA

DNA van de Toekomstbestendige Overheid

28 mei, 5 september en 31 oktober 2018

Hotel New York

Van adoptie naar opschalen

De uitdagingen áchter de informatie-gedreven overheid

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de toekomstbestendige overheid te verkennen, initieert Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid, variërend van burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van diensten tot bestuurders en professionals van maatschappelijke organisaties. De focus ligt daarbij op innovaties in dienstverlening, bedrijfsvoering, sociale allianties en belastingen.

Actualiteitendiners 2018

AGENDA

31 10
Actualiteitendiner Sociale Allianties 2018

31 okober 2018, Hotel NY, Rotterdam

Kleinschalig dinerdebat met o.a. de volgende gesprekspartners:

Nardy Beckers, Directeur Sociale Zaken, Maastricht

Elfriede Boer, Directeur, Werkzaam Rivierenland

Henk Procé, Directeur Sociaal Domein, Zwolle

Deelname is op persoonlijke uitnodiging.


05 09
Actualiteitendiner Dienstverlening 2018

5 september 2018, Hotel NY, R'dam

Kleinschalig dinerdebat met o.a. de volgende gesprekspartners:

Peter van Bennekom, Directeur Dienstverlening, Drechtsteden

Evert Peereboom, Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening a.i., Tilburg

Marjon van der Maat, Hoofd Dienstverlening, Tilburg

Deelname is op persoonlijke uitnodiging.


28 05
Actualiteitendiner Belastingen 2018

28 mei 2018, Hotel NY R'dam

Kleinschalig dinerdebat met o.a. de volgende gesprekspartners:

Joop van Lunteren, voormalig DG Belastingdienst

Jan Geert Bakker, Directeur Belastingen, Amsterdam

Arnold Geytenbeek, Directeur, BghU

Minke van den Oever, Hoofd Belastingen, Leeuwarden

Deelname is op persoonlijke uitnodiging.

 


HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN TOPAMBTENAREN IN LOKALE OVERHEID

Inspiratie, Kennisdelen en Netwerken 

Een goed begin is het halve werk. Daarom is bij de Actualiteitendiners 2018 goed nagedacht over de start van deze inhoudelijke bijeenkomsten. We varieren dit jaar met 2 activiteiten. Of een inspirerend Actualiteitencollege waarbij experts en ervarings-deskundigen uit overheid én andere sectoren verrassende parallellen leggen naar de uitvoering van publieke taken. Of een rondleiding door hotel NY, The Grand Old Lady: geschiedenis van het voormalige Jugendstil hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn.

TERUGBLIK

Actualiteitendiner Belastingen 2018

Digitalisering en dataficering
28/05

Digitalisering en dataficering: van one-size-fits-all naar maatwerk belastingen? 

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten samenwerkingsverbanden aangegaan voor heffing en invordering van lokale belastingen. Met vooral aandacht voor efficiency en kostenbesparingen. Maar een toekomstbestendig belastingstelsel vraagt om meer dan een bundeling van uitvoeringskracht alleen. Tijdens dit eerste Actualiteitendiner verkenden men de kansen en bedreigingen rondom de digitalisering en dataficering van het belastingdomein. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Actualiteitendiner Dienstverlening 2018

Collectieve voorzieningen met couleur locale
05/09

De digitaliserende samenleving heeft het verwachtingspatroon t.a.v. dienstverlening radicaal veranderd.
Ook van de overheid.

De 24/7 online, mobile en persoonsgerichte service van de Interneteconomie is de nieuwe norm. Tegelijkertijd wordt het sturen op een geïntegreerde en efficiënte dienstverlening - één van de belangrijkste graadmeters voor het vertrouwen van de burger in de overheid - steeds complexer: maatschappelijke opgaven manifesteren zich steeds nadrukkelijker óver de grenzen van overheden en beleidsdomeinen heen. Hoe vinden gemeenten - aan de frontlinie van deze beweging - de juiste balans tussen maatwerk en ‘couleur locale’ enerzijds en collectivisering van voorzieningen en anderzijds?

GESPREKSPARTNERS

Gerard Bruijniks

Directeur
Gemeente Loon op Zand

Mark Uiterwijk Winkel

Business Unit Manager
Centric

Marjon van der Maat

Hoofd Dienstverlening
Gemeente Tilburg

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Sandra Post

Strategisch Manager Burgerzaken
Centric IT Solutions

Bart Eigeman

Zelfstandig Adviseur
B3O

Rob van der Velde

Hoofd Burgerzaken
Gemeente Den Haag

Alexandra van der Lee

Sectorhoofd Publiekscontacten
Gemeente Eindhoven

Evert Peereboom

Directeur Bedrijfsvoering a.i.
Gemeente Tilburg

Esther de Leeuw

Directeur Dienstverlening
Gemeente Amsterdam

Frans Jorna

Concerndirecteur Digitale stad en Innovatie
Gemeente Almere

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker digitale dienstverlening
Gemeente Zeewolde

Raymond van Mourik

Directeur
Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

Actualiteitendiner Sociale Allianties 2018

Sociaal & Efficiënt: dilemma’s achter digitalisering, samenwerking en eigen regie

31/10

Samenhang in digitalisering en dienstverlening: collectieve voorzieningen met couleur locale

Om een integrale dienstverlening over de volle breedte van het sociaal domein te realiseren, hebben gemeenten de afgelopen jaren sterk ingezet op samenwerking en digitalisering. Maar de complexiteit van maatschappelijke opgaven is groot en het vinden van de aansluiting bij de leefwereld van de burger lijkt vol paradoxale opgaven. Tijdens dit Actualiteitendiner gaan stakeholders uit het sociaal domein in dialoog over integrale dienstverlening en het spanningsveld tussen sociaal en efficiënt.

GESPREKSPARTNERS

Peter Jansz

Directeur
Stichting Inlichtingenbureau

Elfriede Boer

Directeur
Werkzaak Rivierenland

Henk Procé

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Zwolle

Monique van Esterik-Beelen

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Dronten

Fred Dukel

Directeur Inkomen, Participatie & Voorzieningen
Gemeente Den Haag

Irene Makelaar

Directeur
Halte Werk

Peter Benschop

Afdelingsmanager Werk & Inkomen
Gemeente Almere

Leon Noorlander

Kwartiermaker Programma Sociaal Domein
Ministerie van VWS

Ron Bartels

Verandermanager Software Product Management
Centric

Nardy Beckers

Gemeentesecretaris
Gemeente Horst aan de Maas

Siebren van der Berg

Manager Sociale Zaken
Gemeente Leeuwarden

Rob van Straaten

Hoofd Werk en Inkomen
Gemeente Enschede

David van Maanen

Directeur
Sociale Dienst Drechtsteden

Karin Groenendijk

Business Unit Manager Sociaal Domein
Centric

RECENSIES

DEELNEMERS


Digitalisering, het veranderende profiel van de belastingambtenaar en informatieveiligheid. Het kwam allemaal aan bod tijdens het inspirerende Actualiteitendiner Belastingen. Met voorafgaand een pakkend college over blockchain en onder deskundige begeleiding hebben we elkaar verdieping kunnen geven over de ontwikkelingen in dit vakgebied. We staan allen voor dezelfde taak, centrale maar ook lokale belastingen en toch zijn de belevingen en innovatieve ervaringen divers. Het gaf mij stof tot nadenken en mee terug te nemen naar mijn eigen organisatie en voor het bestuurlijke gesprek over onze koers. Zo lang we de lokale belastingtaak mogen uitvoeren, willen we dat graag zo actueel mogelijk blijven doen.

Arnold Geytenbeek

Directeur
Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Onder prikkelende begeleiding van Joop van Lunteren nam Victor Sint Nicolaas ons mee in de wereld van Blockchain. Een technologie die mogelijk een oplossing kan zijn bij het bestrijding van BTW fraude via de de belastingcarrousel in Europa. Hier is een bedrag van vele miljarden meegegroeid en het zou rechtvaardig zijn als dit kon worden teruggedrongen. Overigens gaat deze ontwikkeling snel en zal dit grote impact krijgen op vele terreinen. Zo zal de gemeente Rotterdam bijv. binnenkort Blockchain al gaan toepassen bij de inning van de toeristenbelasting. Daarnaast was er tijdens het diner volop ruimte om met vakgenoten op een informele wijze te discussiëren over de mogelijkheden en privacy beperkingen die er zijn gekoppeld aan de verzamelde fiscale data. Dit aan de hand van stellingen die Hans Timmermans op een bevlogen manier aan ons voor legde. Al met al een geslaagde avond en complimenten voor Centric en de Blommenstein Groep die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Victor Sint Nicolaas

Oprichter
Summitto B.V.

Het actualiteitendiner belastingen 2018 gaf veel stof tot nadenken. Partijen uit diverse expertisegebieden daagden elkaar uit om nieuwe antwoorden te vinden op bestaande en toekomstige problematiek in de belastingwereld. De kleinschaligheid van het evenement zorgde er tevens voor dat het debat vrij gevoerd kon worden.

Sjef Leenen

Directeur/secretaris
Het Gegevenshuis

Maandag deelgenomen aan het Actualiteitendiner Belastingen, waarbij ingezoomd werd op een paar aspecten van de digitale revolutie die grote impact hebben op het werken bij en het functioneren van de overheid in het algemeen en het onderdeel belastingen in het bijzonder. Een aspect dat belicht werd, is de ontwikkeling van blockchain voor het heffen en innen van BTW. Zeker interessant, niet alleen voor het voorkomen van fraude, maar vooral ook indrukwekkend hoe compleet anders processen dan gaan lopen. Aan het denken zet je ook de blokchaintoepassing bij de toeristenbelasting waarbij de toerist tevens aangeeft wat de bestemming van de opbrengst moet zijn. In meer brede zin kwamen aan de orde de verdere automatisering en robotisering van het huidig belastingwerk en de impact voor het HRM-beleid. Hoewel de digitale revolutie ook in de belastingwereld tot nieuwe werksoorten zal leiden, was de algemene overtuiging wel dat er minder en andersoortig personeel in de toekomst nodig is en dat het gegevensbeheer, ofwel het inwinnen, beheren en koppelen van data zowel inhoudelijk als organisatorisch anders zal gaan plaats vinden. In al de discussies kwam ook steeds het privacy-aspect aan de orde. Reden voor de voorzitter om dit als thema voor een volgende bijeenkomst te nemen. Kortom, een geslaagde bijeenkomst die me aan het denken heeft gezet.


Ik was positief verrast door de prettige, informele sfeer. De samenstelling van de groep zorgde voor interessante gesprekken en discussies, aangevlogen vanuit diverse invalshoeken. Het actualiteitencollege was een mooie opmaat voor de dialogen over blockchain, privacy en datascience.

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Een goed onderwerp en een goed gezelschap: de toekomst van de lokale belastingen. Er staat ons veel te doen.

Ruud Schalkwijk

Directeur Gemeentebelastingen
Gemeente Rotterdam

Als er iets is dat duidelijk wordt als je directeuren en beleidsmakers op het gebied van (lokale) belastingheffing aan een ronde tafel zet rond het thema digitalisering, dan is het dat de sprong in de toekomst een lange polsstok vraagt! Bijdrages over Blockchain en andere (nieuwe) technologie worden moeiteloos afgewisseld met discussies over de huidige belastingwet en de vooral onmogelijkheden die deze biedt om mee te gaan in de tijd. Een gemeenschappelijke opvatting is er in ieder geval over de kracht van informatie gestuurd, of wel data gedreven werken, waarbij de gegevenseigenaren/verwerkers aan zet zijn om de schat aan beschikbare informatie te ontsluiten en om te zetten in effectief beleid. Wat dit allemaal zal betekenen voor de gemiddelde medewerker die middenin de digitale transformatie terecht is gekomen zal nog moeten blijken. Met een hoge gemiddelde leeftijd en klassieke scholing in het vakgebied van belastingen is het aanbod wel aanwezig maar zal de vraag toch echt anders zijn. Het hele gezelschap is zich ervan bewust dat het een collectieve inspanning zal vragen van de sector om mensen te binden en te boeien voor het werk in de toekomst. Een troostende gedachte voor de deelnemers was dat onze (ICT) leveranciers ook worstelen met het vraagstuk en dat de gewaardeerde dagvoorzitter op dit ingewikkelde thema niet probeerde samen te vatten en na afloop vooral in verwarring achterbleef…..

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker digitale dienstverlening
Gemeente Zeewolde

Het Actualiteitendiner Dienstverlening was voor mij een goede gelegenheid om te toetsen bij anderen of mijn ideeën over de digitale dienstverlening van de (gemeentelijke) overheid hout snijden. En vooral om te ontdekken hoe we samen verder kunnen!

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Het Actualiteitendiner Dienstverlening was voor mij een heel waardevolle avond. Een interessante mix van mensen (strategische blik) met diverse opvattingen zaten aan tafel, die open en luisterend in gesprek waren. De ontspannen en kleinschalige opzet geeft ruimte om goed te beschouwen en iedereen aan bod te laten komen. Een aantal inzichten van deze avond neem ik weer in mijn achterzak mee naar Dordrecht. Het decor van Hotel New York en de skyline van Rotterdam gaf inspiratie op het verbinden van het verleden, heden en toekomst. Kortom, graag ben ik er een volgende keer weer bij.

Alexandra van der Lee

Sectorhoofd Publiekscontacten
Gemeente Eindhoven

Het Actualiteitendiner is een informele bijeenkomst op een prachtige plek, centraal in het land. De thema’s sluiten goed aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, en bij de opgaven waar de (lokale en centrale) overheid voor staat. De hele bijeenkomst is goed georganiseerd met een duidelijke doel en onderwerp. De gasten zijn deskundig op het gekozen thema en er is ook voldoende diversiteit in de groep. De sfeer is uitermate prettig; zowel professioneel als informeel. Ook de begeleiding bij het diner is goed; een gesprekspartner begeleidt het geheel. Ik heb positieve ervaringen met het Actualiteitendiner!

Raymond van Mourik

Directeur
Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

Ik heb op 5 september kennis mogen maken met het ‘Actualiteitendiner Dienstverlening’ op uitnodiging van Centric en de Blommestein Groep. Het thema en de ‘line up’ waren interessant voor en vanuit de NVVB en uit ervaring wist ik al dat het met eten in Hotel New York ook wel goed zou zitten. Zo’n 5 minuten voor aankomst werd ik ‘gevraagd’ om één van de twee inleidingen te verzorgen vanwege een onverwachte afzegging. Met de ervaring rond een recente casus vanwege een fout in de paspoortchip en de gevolgen voor de burger van dat ‘digitaliseringsfoutje’ durfde ik die uitdaging wel aan. En de avond bleek meer verrassingen te kennen. Nieuwe ontmoetingen en inzichten, ruimte om even uit de dagelijkse realiteit te stappen en te fantaseren over het doorbreken van taboes, plafonds en dogma’s. Een dankbaar lijstje met namen, ideeën en huiswerk onder de arm mee terug. Alleen het eten was niet echt verrassend: dat was gewoon ouderwets uitstekend…

Siebren van der Berg

Manager Sociale Zaken
Gemeente Leeuwarden

Door de samenstelling van de aanwezigen, de opbouw van de onderwerpen en de informele ambiance heb ik het actualiteitendiner als verfrissend, inspirerend en diepgaand ervaren. Een waardevolle bijeenkomst!

Elfriede Boer

Directeur
Werkzaak Rivierenland

Het is bijzonder om met anderen te sparren over de toekomst van de Particpatiewet en zelfs breder de dienstverlening vanuit Gemeente. Opvallend is dat het eigenlijk niet uitmaakt of vanuit een grote organisatie of kleine organisatie handelt. Tijdens zo’n diner is er echt afstand van het werk en ruimte voor uitwisseling. Het is voor mij erg inspirerend, en biedt ook verrassende inzichten. Ik wil al met big data de dienstverlening verbeteren en een uitkering zie ik als een dienst/ product dat de gemeente levert. Daar dachten mijn collega’s duidelijk even anders over. Dat gaf mij weer stof tot nadenken. Dank voor alle inspiratie in het prachtige Hotel New York uitkijkend over het water.

Henk Procé

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Zwolle

Ik vind de setting en sfeer van de actualiteitendiners mooi, de variatie in deelnemers maakt dat er steeds een gesprek op goed niveau en met verrassende invalshoeken ontstaat.

ORGANISATIE

De Actualiteitendiners is een initiatief van:

Over Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt bestuurders en haar stakeholders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, individuele (organisatie)ambities te verenigen met het collectieve belang van de BV Nederland. Betrokkenheid en deskundigheid legitimeren een uniek portfolio van netwerkconferenties, studiereizen en boardroom meetings. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden.
 

Locatie

Hotel New York

Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Telefoon 010 - 439 05 00

www.hotelnewyork.nl

Over Centric

Centric is een stabiele partner voor de lokale overheid. Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen. Samen met onze klanten creëren we duurzame oplossingen die bijdragen aan het behalen van hun doelstellingen. Ga naar www.centric.eu/overheid.

 

Meer informatie over de Actualiteitendiners?

Programma: Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

Organisatie:  Aukje van Lamoen, aukje@blommesteingroep.nl

 

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 11.